28.5.09

Maragall DIMISSIÓ


Amb el llaç taronja exigim
la dimissió del Conseller Maragall.

Per l’ensenyament públic, tu hi pintes molt.


Per l’escola pública, eix vertebrador del sistema educatiu.
El llaç taronja és símbol de:

● Rebuig:

▪ A l’actitud del Conseller Maragall, autoritària, prepotent i de menyspreu cap als professionals de l’educació, en relació a la seva tasca, cap a l’ensenyament públic i cap als seus representants legals, els sindicats.

▪ A les mesures que el Departament d’Educació vol aplicar als centres públics:
· Massificar els centres docents.
· Retallar les plantilles dels centres.
· Imposar de manera “voluntària” les hores extres al professorat
· Retallar l’oferta pública, tancant grups en els centres públics.
· Fer desaparèixer l’oferta de batxillerat nocturn.
· Professorat insuficient per a l’escolarització actual i futura

■ A aquesta Llei d’Educació, que implica:
● La generalització dels concerts sense un compromís clar en el compliment de les seves obligacions socials.
· Un model de creixement de la iniciativa privada,
sostinguda amb fons públics.
· L’ampliació dels concerts a l’etapa del 0-3.
· L’establiment de nous concerts per l’etapa post-obligatòria: Batxillerat i Formació professional.
· La permissivitat en la segregació per sexes, el que implica que no hi ha cap voluntat de rescindir els concerts en aquells centres d’elit que escolaritzen de manera separada els nens i les nenes.
· L’establiment de mecanismes pels quals es destini diner públic per la nova construcció de centres privats concertats
· No promoure ni garantir l’equilibrada escolarització de l’alumnat entre les dues xarxes.
· Imposar unes condicions de treball del professorat, sense acord amb la seva representació legal carregant-se la negociació col·lectiva.


COM COL·LABORAR?


JORNADA DE COLOR:
PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC, TU HI PINTES MOLT

Omplim els centres educatius de color taronja, pengem un llaç taronja gegant a la façana del centre, posem-nos llaços, braçalets i distintius del mateix color, embolcallem monuments, arbres... per demostrar el nostre rebuig.


M A R A G A L L D I M I S S I Ó!!


Text extret de CCOO


* aNita *

No hay comentarios: